Зміст робочої папки:

  1. Обов’язки командира формування 
  2. Заходи безпеки при проведенні робіт 
  3. Штатно-посадові списки особового складу 
  4. Табель оснащення формування майном 
  5. План приведення у готовність формування 
  6. Схема приведення формування у готовність
  7. Журнал обліку опромінення особового складу 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти 
Тисменицької районної 
державної адміністрації 
_________ С.І. Шарабуряк
«__» ___________ 2015 р.
 

1. Обов’язки командира санітарного поста

Командир санітарного поста є посадовою особою цивільного захисту, призначеною наказом або розпорядженням відповідного начальника ЦЗ (керівника підприємства, установи, організації) для забезпечення підготовки особового складу формування, організації його дій і для управління формуванням при виконанні поставлених завдань.
Командир санітарного поста є прямим начальником всього особового складу і має право віддавати йому накази та розпорядження з цивільного захисту. Він підпорядковується начальнику цивільного захисту  і начальнику штабу ЦЗ об’єкта.
Командир санітарного поста відповідає за підготовку, дисципліну та морально-психологічний стан підпорядкованого особового складу, підтримання постійної готовності формування, своєчасне виконання завдань, за збереження техніки, транспорту і майна.
Командир санітарного поста зобов’язаний:
- знати склад, завдання і можливості формування, порядок комплектування особовим складом, технікою і майном, рівень підготовки, моральні та ділові якості особового складу;
- підтримувати постійну готовність поста та високу згуртованість особового складу для виконання  завдань і підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;
- рішуче добиватися виконання поставлених завдань, при необхідності самостійно приймати рішення згідно обстановки, проявляти ініціативу, всіляко заохочувати розумні дії підлеглих;
- постійно удосконалювати особисту підготовку з цивільного захисту, організовувати і проводити заняття з особовим складом формування із загальної та спеціальної підготовки;
- забезпечувати особовий склад формування засобами індивідуального захисту, табельним майном, стежити за дотриманням особовим складом заходів безпеки при виконанні завдань;
- здійснювати контроль за правильним використанням та утриманням майна та приладів, періодично проводити їх перевірку;
- забезпечувати активні дії членів поста з надання першої медичної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях та участі у профілактичних, санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних заходах, які проводяться органами охорони здоров’я;
- за сигналом « Увага всім!» прибути до начальника ЦЗ, отримати завдання і приступити до його виконання.
Командир санітарного поста зобов’язаний знати:
- можливі ділянки (об’єкти) робіт та маршрути проїзду до них;
- характер забудови району проведення робіт, місцезнаходження захисних споруд, їхню місткість та технічні характеристики, шляхи підходу до них при зруйнуванні будівель;
- способи і методи надання першої медичної допомоги постраждалим;
- виробничі особливості об’єкту;
- місце зберігання НХР, їхні характеристики;
- розміщення комунальних та енергетичних мереж і споруд на ділянці (об’єкті) робіт і прилеглої території.
 
 
Дії командира при приведенні формування у готовність:
- отримати завдання від старшого начальника і усвідомити його;
- вжити необхідних заходів щодо оповіщення особового складу;
- своєчасно зібрати підлеглих у встановленому місці збору, здійснити перевірку прибуття особового складу, вжити додаткові заходи щодо виклику тих, хто не прибув, довести завдання до підлеглих;
- організувати отримання засобів захисту, табельного майна і техніки особовим складом і підготовку їх до роботи;
- здійснити огляд готовності формування до виконання завдань по штатному призначенню, провести інструктаж по заходах безпеки;
- доповісти начальнику про готовність формування;
- при наявності часу організувати проведення занять з особовим складом по злагодженості дій формування.
 
 
Дії командира перед здійсненням маршу до місця проведення робіт:
- своєчасно зібрати підлеглих у встановленому місці;
- отримати завдання від старшого начальника і довести її до підлеглих в частині, яка їх стосується;
- розподілити особовий склад по наявних машинах та призначити старших на машинах;
- довести до особового складу сигнали управління на марші і порядок їх виконання;
- визначити порядок руху машин (шикування колони) на марші, швидкість руху та дистанцію між машинами, вказати порядок подолання заражених ділянок, порядок дій на зупинках;
- вказати своє місцезнаходження на марші;
- доповісти старшому начальникові про готовність формування до маршу.
 
 
Дії командира при прибутті в район проведення робіт:
- доповісти на пункт управління старшого начальника про прибуття формування в завданий район та про обстановку в ньому;
- отримати завдання, усвідомити його, оцінити обстановку;
- провести розрахунок і розподіл сил та засобів, що є в наявності, виходячи з можливості формування, отриманих завдань та висновків з оцінки обстановки, прийняти рішення;
- видати наказ підлеглим на проведення робіт;
- організувати контроль за ходом робіт, спостерігати за змінами обстановки, оцінювати небезпечні для життя людей ситуації, вимагати дотримання заходів безпеки та індивідуального захисту від ураження;
- добиватися безумовного виконання поставлених завдань, підтримувати у підлеглих високий моральний дух та дисципліну;
- виходячи з встановлених допустимих доз вести облік отриманих підлеглими доз опромінення, вживати заходи до своєчасного виведення їх у безпечний район;
- своєчасно доповідати старшому начальнику про зміни обстановки, прийняті рішення, виконання поставлених завдань, втрат особового кладу та потреби формування;
- підтримувати безперервний зв’язок, взаємодію із сусідніми формуваннями та обмін взаємною інформацією.
 
Дії командира при виведенні формування з осередку ураження:
- отримати дозвіл старшого начальника на виведення формування з осередку ураження, з’ясувати час початку виведення і район зосередження;
- перевірити наявність людей, майна та їх загальний стан;
- вивести людей в район зосередження (район розташування санітарно-обмивочного пункту);
- якщо роботи проводились на зараженій (забрудненій) території, провести санітарну обробку особового складу;
- доповісти старшому начальникові про проведення спеціальної обробки і отримати завдання щодо наступних дій формування;
- організувати харчування та відпочинок особового складу, поповнення майна, якого не вистачає або несправне, провести підготовку формування до виконання наступних завдань.
 
Дії командира при проведенні підготовки формування:
Командир формування повинен звернути особливу увагу на розвинення в особового складу високих морально-психологічних якостей, опанування техніки, механізмів, прийомів і способів робіт, досягнення взаємозамінності в обслузі, прищеплення особовому складу твердих навичок у діях в осередку ураження, в зонах радіоактивного та хімічного забруднення, великих обсягів руйнувань та масових пожеж, катастрофічного затоплення.
 
 

2. Заходи безпеки в осередках ураження

 
Командир санітарного поста несе особисту відповідальність за дотримання заходів безпеки його підлеглими. Конкретні заходи з охорони праці вказуються особовому складу на об’єкті (ділянці) робіт одночасно з постановкою завдань
Забороняється без потреби ходити по завалах, заходити у зруйновані будівлі та споруди, перебувати і проводити роботи поблизу будівель, які можуть обвалитися. До пошкоджених будівель слід підходити з найменш небезпечного боку, уважно спостерігаючи за станом конструкцій, їх пересуванням.
Роботи у загазованих і задимлених приміщеннях виконуються групами у складі 2-3 чоловік, один з яких призначається старшим. Поблизу загазованих ділянок забороняється запалювати вогонь, палити, дозволяється застосовувати тільки акумуляторні ліхтарі.
Забороняється особовому складу доторкатись до електрообладнання без захисних засобів, а також підходити і торкатись до проводів, які лежать на землі.
Особовий склад поста  може залишити робоче місце тільки з дозволу командира ланки. При загрозі вибуху або обвалу пост виводиться у безпечне місце і поновлює роботи після ліквідації загрози.
На місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами, необхідно суворо дотримуватись встановленого режиму радіаційного захисту, що регламентує максимально допустимий час перебування на радіоактивно забрудненій місцевості, враховуючи час у дорозі.
Для зменшення впливу радіоактивних випромінювань особовий склад санітарного поста повинен суворо дотримуватись заходів радіаційної безпеки і санітарної гігієни: захищати органи дихання від радіоактивного пилу, працювати у спеціальному одязі, не пити, не палити, не приймати їжу на забрудненій місцевості.
Для зменшення пилоутворення під час проведення робіт необхідно проводити періодичне змочування ґрунту та уламків на ділянках робіт, часткову дезактивацію техніки, приладів та інструменту і часткову санітарну обробку особового складу.
По закінченні робіт у зоні забруднення санітарний пост виводиться для проведення спеціальної обробки техніки та повної санітарної обробки особового складу. 
Дотримання правил безпеки дозволить запобігти нещасним випадкам, негативному впливу небезпечних факторів НС на особовий склад.
Перегляди статей
273943